Berkley 2
Wielu Wędkarzy z ciekawością często pyta o wysokość kar nakładanych przez Sądy Państwowe na sprawców wykroczeń przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym. Niejednokrotnie pada pytanie, czy działania polegające na ujawnianiu różnego rodzaju wykroczeń przez strażników Społecznej Straży Rybackiej mają jakikolwiek sens i przynoszą pożądany rezultat w postaci i wysokości orzekanych kar i czy ich wysokość jest w stanie zdyscyplinować niektórych osobników.

Postanowiliśmy zmierzyć się z tym pytaniem i sprawdzić jak w roku 2011 orzekały Sądy Państwowe wobec sprawców wybranych wykroczeń ujawnionych przez społecznych strażników SSR PZW powiat Kamienna Góra.
Strażnicy sporządzali zawiadomienia o wykroczeniu i poprzez Okręg PZW Jelenia Góra przekazywano Państwowej Straży Rybackiej. Dane udało się zweryfikować dzięki uprzejmości i pomocy Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze.
W większości przypadków wyroki miały charakter nakazowy, czyli sprawy odbywały się pod nieobecność sprawców, którzy już podczas przedstawiania zarzutów przez oskarżyciela publicznego przyznali się do zarzucanego czynu i zgodzili się z zaproponowaną grzywną.
Zapadały również wyroki gdy sprawca wykroczenia nie przyznawał się do popełnianego wykroczenia
i sprawę  rozpatrywał Sąd przesłuchując świadków i osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

Wskazując poszczególne rodzaje wykroczeń Sąd wydawał następujące wyroki:

1.      Brak uprawnień do połowu ryb -  średnia 200 złotych + 80 zł kosztów postępowania.
2.      Połów ryb na 3 wędki - średnia 200 złotych + 80 zł kosztów postępowania.
3.      Połów ryb w odległości mniejszej niż 50 metrów od urządzeń hydrotechnicznych służących do piętrzenia wody - średnia 200 złotych + 80 koszty postępowania.
4.      Połów ryb na niedozwoloną przynętę - średnia 200 złotych.
5.      Zaśmiecanie stanowiska wędkarskiego – 280 złotych.
6.      Używanie silnika spalinowego podczas połowu ryb na zbiorniku gdzie obowiązuje zakaz używania silników spalinowych - średnia 200 złotych + 80 zł kosztów postępowania.
7.      Brak przy sobie karty wędkarskiej podczas kontroli - średnia 100 złotych.
8.      Brak wpisu do rejestru połowu ryb - średnia 50 złotych + 80 zł kosztów postępowania.
9.      Połów ryb niewymiarowych - średnia 200 złotych + 80 zł kosztów postępowania.
10.    Połów ryb w okresie ochronnym - średnia 200 złotych + 80 złotych kosztów postępowania.

Powyższe dane pochodzą z 70 orzeczeń Sądu przypadających na koniec 2010 roku i całym  2011 roku
w sprawach ujawnionych przez Społeczną Straż Rybacką Kamienna Góra.
Co ciekawe żadna sprawa nie została umorzona i żaden ze sprawców nie został uniewinniony . Łączna grzywien nałożonych przez Sąd wyniosła 10.130 złotych. Oczywiście wszystkie te grzywny orzeczone zostały na rzecz skarbu Państwa. Nie stwierdzono wyroku nakazującego zapłatę nawiązki na rzecz pokrzywdzonego tj. Polskiego Związku Wędkarskiego.

Z powyższego wynika dla zainteresowanych, że działania społecznych strażników potrafią przynieść pożądany efekt w postaci wskazanych orzeczonych grzywien za popełnione wykroczenia, a Sąd Państwowy stanął na wysokości zadania . Pożądany efekt prewencyjny i wychowawczy został niewątpliwie osiągnięty. Uważamy, że pokrzywdzony w tych wszystkich sprawach czyli PZW powinien czynnie uczestniczyć w takich postępowaniach i skutecznie domagać się nawiązek od sprawców wykroczeń co w znaczny sposób zasiliło by budżet i pieniądze można było przeznaczyć na np. zarybienia i ochronę wód w danym okręgu.

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się