Berkley 2
PZW źle działa? A co ty  zrobiłeś dla PZW ?
To są moje działania :
Chodzę na zebrania jednego z największych kół w Polsce. Nie pełnie żadnej funkcji, ale zawsze mam pakiet wniosków do przegłosowania . Ostatnio wszystkie moje wnioski przeszły, przez nasze zebranie. Na zebraniu byli obecni dwaj prezesi Okręgu.
(Jeden  który był w prezydium ZGPZW. Złożył rezygnację która to zachwiała jednomyślność w prezydium).
Wnioski z Okręgu Mazowieckiego do wglądu na stronie Mazowsza 

http://ompzw.pl/modulesData/files/2028_wnioski_2012_25_06_2012_24eng70u.pdf

http://ompzw.pl/modulesData/files/1485_wnioski_2011_pytania_i_odp_poprawione_czerwiec_ev10ph82.pdf

Polecam zajrzeć.
Można postawić podobne wnioski w swoim Kole. Niestety wnioski do ZGPZW  przekazania przez OMPZW  nie doczekały się odpowiedzi do dziś. Niektóre wnioski kierowane są do walnego delegatów PZW.Ciekawe jest czy ZGPZW umieści je w porządku obrad na Krajowy Zjazdu Delegatów.
Na przyszłym zebraniu postawie wniosek o skierowanie niektórych wniosków  bezpośrednio do Zjazdu Delegatów (opłata za zezwolenie krajowe,zmiany statutowe, kadencyjność prezesa,ordynacja wyborcza, krajowa elektroniczna baza danych PZW)

Przyczynami nie sprawności związku według mojej opinii są:
- Betonowa ordynacja wyborcza i statut.( betonowe myślenie niektórych osób starszych i młodszych    pełniąc funkcje w PZW)
- 80-cio procentowe członkostwo tylko z przyczyny ekonomicznej ,a nie celów statutowych

Nie zganiajmy wszystkiego na działaczy bo ich sami  wybierzemy,a głosując nad absolutorium oceniamy ich działania.  Nie chodząc na zebrania i wybory aprobujemy tą sytuacją.
PZPN i ROD dzięki zapisom ustawowym i  trybunałowi , coś drgnęło.W PZPN delegaci wykorzystali szansę daną przez ustawodawcę.U nas nie ma takiej szansy gdyż mimo wymogów ustawy o sporcie , PZW przez dwa lata nie potrafił dostosować swojego statutu do wymogów ustawy.Teraz czekamy na ruch Ministry Sportu .Termin zmian upłynął 16 10 2012r.
Jeśli jesteś ciekawy stanowiska Ministry Sportu i Turystyki w sprawie nie dostosowania  statutu  zgodnie z wymogami ustawy o sporcie przez PZW to można zadać pytanie w tym zakresie nie wychodząc z domu  http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Do zobaczenia na zebraniach

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się