Sebile 1
Wśród wędkarskiej braci jest coraz liczniejsze grono ludzi aktywnych, młodych, którzy oprócz łowienia ryb próbują poprawić stan ekologiczny łowisk. By te działania były skuteczne i profesjonalne, warto sięgać po jak nowocześniejszą wiedze. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi oferta Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Pośród specjalności, jakie można studiować na tym wydziale jest wędkarstwo. To jedna ze stosunkowo młodych dziedzin, którą zajmują się naukowcy tej uczelni. Oprócz tego WNOŻi R ZUT oferuje takie specjalności jak Ekologia i Ochrona Środowiska Wodnego, Zarządzanie i Gospodarka Zasobami Wód, Akwakultura, Hodowla Ryb, czy Akwarystyka.
Więcej o ofercie dla studentów można znaleźć na stronach ZUT. To wyjście naprzeciw potrzebom w naszym kraju. Jedną z podstawowych bolączek w sferze ochrony środowiska, w tym wodnego, jest brak rzetelnych badań i danych naukowych na jego temat. To także istotny mankament w sporach z innymi „pomysłami” na użytkowanie wód. W tej sferze szykuje się ogromny rynek pracy dla absolwentów WNOŻiR ZUT.
Profesjonalnie przygotowani wędkarze dużo skuteczniej będą mogli zabiegać o sprawy wędkarstwa.

Artur Furdyna

                                          przodtyl

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się