Revo rocket

Jak zacząć karpiowanie?

 

Tym artykułem chciałem rozpocząć serie felietonów które pomogą kolegom i koleżankom poznać zasady i techniki współczesnych metod połowu karpia.Te porady mogą się przydać nie tylko tym którzy zamierzają zając się wędkarstwem karpiowym ale również tym którzy chcą podnieść swoje kalifikacje w ogólnym wędkarstwie ,pomogą też zrozumieć istotę współczesnego karpiarstwa .Poznać nowości wędkarskie które zostały wprowadzone ,zmodernizowane,poznać zasady technik połowów nowymi metodami.Zajmiemy się w nich problemami z jakimi spotyka się każdy wędkarz .

Jak wybrać najlepsze miejsce połowu

Jaki zastosować zestaw

Jak wykonać zestaw

Rodzaje zestawów

Nauczyć się jak korzystać z markera ,jak nim badać łowisko (sondować dno)

Jak poznać oznaki żerowania karpia

W jaki sposób nęcić, techniki i materiały ,urządzenia potrzebne do nęcenia

Jak postępować z rybą 

Poznamy słownik terminów karpiowych

Postaramy się pomóc w doborze sprzętu jakimi czynnikami się kierować by nie kopić bezużytecznego bubla.

Od czego zacząć?

By zostać karpiarzem trzeba się zainteresować rybą czyli dokładnie naszym pupilem karpiem. Poznać jego zwyczaje jego budowę ,jak pobiera pokarm jakie czynniki wpływają na jego żerowanie ,jakie miejsca lubi od jakich stroni ,znaczy poznać życie i biologie karpia, pogłębić swoją wiedzę na temat ich połowu by łowić coraz większe sztuki i być coraz bardziej efektywnym. Trzeba też patrzeć na temat wędkarstwa pod kątem etyki wędkarskiej. Która nie jest tylko zasadą złów i wypuść (Catch and Release) ale tez zachowaniem kultury i zdrowego rozsądku. Trzeba pamię tać że ryba która wyholowaliśmy nie jest tylko ilością białka które możemy spożyć ale też żywą istota i naszym sportowym przeciwnikiem,więc należy mu się szacunek. Tu dodam że nie mam nic przeciwko rozsądnemu zabieraniu ryb z łowiska ale zawsze będę przeciwnikiem zachłanności , rozdawnictwa i zrobienia z wędkarstwa sposobu na zapełnienie sobie zamrażarki. Wędkarz karpiowy powinien być otwarty, uprzejmy służyć radą i pomocą innym ,dbać o łowisko jak by to było jego własne ,mam tu na myśli czystość i ochronę środowiska. Zachować wysoką kulturę osobistą ,powinien być wzorem do naśladowanie nie tylko dla innych wędkarzy.

Oczywiście kolebką wędkarstwa karpiowego jak i w innych przypadkach jest Anglia.

No to by było na tyle względem rozpoczęcia teraz trochę historii i opisu naszego pupila

Cudów tu nie wymyśle  więc  to co powinniśmy wiedziec

Karp (Cyprinus carpio) – ryba z rodziny karpiowatych.

Karp, jako gatunek, powstał na drodze naturalnej poliploidyzacji na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu w okolicach Morza Kaspijskiego i wschodniej Anatolii[3]. Forma dzika (sazan) występowała pierwotnie w Europie południowo-wschodniej i zachodniej Azji w zlewiskach mórz Egejskiego, Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Najwcześniej karp został udomowiany w Chinach (V w p.n.e.). Już z roku 350 p.n.e. pochodzą pierwsze wzmianki o karpiu w Europie. Znajdujemy je u Arystotelesa. O karpiu pisze też Pliniusz Starszy (23-74 p.n.e.) w swojej Historii Naturalnej. W Europie była to pierwsza ryba hodowana w sztucznych stawach zakładanych przy klasztorach. Od VII do XII wieku nastąpił szybki rozwój rybactwa w klasztorach majątkowych Belgii, Francji, Niemiec i na terenach byłej Jugosławii. Jest jedną z najważniejszych ryb hodowlanych. Jest gatunkiem obcym dla naszej fauny, do Polski karp trafił na początku XIII wieku.

..Cyt z wikipedia.org

Karp odznacza się szybkim tempem wzrostu, dużą zdolnością przystosowywania się do środowiska, jest odporny na manipulacje przy odłowie i transporcie.
Korzystne tempo wzrostu tego gatunku uzyskano w wyniku wieloletniej selekcji i krzyżowania szybko rosnących szczepów karpi. Karp jest rybą typu przybrzeżnego, lubiącą wody ciepłe, spokojne, o miękkim dnie. W warunkach europejskich najlepsza temperatura do żerowania karpi mieści się w granicach 20 – 29 ° C. Ubarwienie ciała jest zmienne i zależy od środowiska np. w zbiornikach wodnych położonych na gruntach piaszczystych jest jasnożółte, na glinach złociste, na torfach brunatne.
Rozróżniamy u karpia poza ubarwieniem zależnym od środowiska, także ubarwienie dziedziczne. Karpia hodowlanego na podstawie dziedzicznej barwy można podzielić na odmiany. W Polsce występuje odmiana: złota, żółtobiała, szara, brązowa i niebieska. Cechą charakterystyczną budowy morfologicznej ciała karpia jest długa płetwa grzbietowa, w której występują 3-4 promienie twarde i 16-22 promieni miękkich. Przy otworze ustnym znajdują się 4 wąsiki, co ułatwia odróżnienie młodego karpia - w szczególności pełnołuskiego - od karasia.

U karpi lustrzeni rozróżnić można wiele odmian układów łusek. Najbardziej znane są lustrzenie o układzie rzędowym (lampas), siodełkowym, wieńcowym. Typ ułuszczenia jest skorelowany z tempem wzrostu i naturalną odpornością. Dużą odpornością na czynniki środowiskowe i dobrym wzrostem charakteryzuje się karp drobnołuski, zaś korzystniejszą wydajność rzeźną mają karpie lustrzenie i bezłuskie. Większe wygrzbiecenie tych odmian wpływa na masę części konsumpcyjnych. Tempo wzrostu karpi zależy w dużym stopniu od warunków hodowlanych.
W naszych warunkach klimatycznych samce karpia osiągają dojrzałość w wieku trzech lat, przy ciężarze osobniczym około 1,5 kg, a samice w wieku 4 –5 lat przy ciężarze osobniczym powyżej 3 kg. W Polsce karp przystępuje do rozrodu przy temperaturze wody od 18°C do 20°C w miesiącach od maja do czerwca. Tarło odbywa się jedynie w specjalnie przygotowanych stawach tarliskowych lub sztucznie w wylęgarniach. Karp należy do ryb fitofilnych, do składania jaj wybiera przeważnie miękkie kępy traw do których łatwo przykleja się składana przez samice ikra.
Płodność absolutna karpia zależy od masy ciała samic oraz wieku i waha się od 181 000 do 1 500 000 jaj. Płodność względna (w przeliczeniu na 1 kg masy ciała samicy) wynosi 100-200 tys. Karp jest zaliczany do gatunków ryb wszystkożernych.
Odżywia się on przede wszystkim bezkręgowcami przybrzeżnego pasa zbiorników, żyjącymi w strefie dna i planktonem odcedzanym z toni wodnej. Karp żywi się także drobnymi organizmami, które żyją na roślinach wodnych i pływającymi na powierzchni wody.

Cyt..karpiarstwo.republika.pl

Mam nadzieje że jak na pierwszy raz tyle wystarczy ponieważ nikt nie lubi długich artykułów

{fshare}


 

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się