Sebile 1
Na wstępie chcę podziękować koledze maniek-pc za pamięć, że jakiś czas temu na innym portalu pojawiły się moje bazgroły.

images2

Po drugie chcę podziękować za prośbę o ponowne ich wystawienie. Bo jednak ktoś je przeczytał i utkwiły mu w pamięci.
Kolejną sprawą jest to,że tekst nie jest pierwszej świeżości (tj.wyżej napisałem powstał i ukazał się już 2 lata temu),ale znając Holendrów zbyt dużych zmian nie wprowadzili-co najwyżej zmiany kosmetyczne.Bo po co poprawiać coś co działa poprawnie?!PZW powninno brać przykład z takich organizacji.

Także wszystkich chętnym na wędkowanie w Holandii proponuję o zaczerpnięcie języka na miejscu co się zmieniło.

Życzę miłej lektury.

Pracując za granicą, nie chciałem rezygnować z mojego hobby, jakim jest wędkarstwo. I pewnie nie jeden z was też nie chce.  A że w Holandii wody pod dostatkiem - w postaci kanałów, stawów, rzek no i morza; także można sobie użyć w wolnych chwilach.

Ale nie o tym mowa. Chcę napisać o przepisach wędkarskich panujących w tym kraju, które są bardzo skrupulatnie egzekwowane przez organy prawne. By można tu było wędkować bez żadnych kłopotów.

Na początku zrobiłem mały rekonesans i poszedłem popytać się wędkujących tu polaków - co, gdzie i jak? To dowiedziałem się, że są tu dwa rodzaje zezwoleń do wędkowania tzw. sportowa  karta wędkarska i pełna karta wędkarska. W tej pierwszej wolno łowić tylko na jedno wędzisko i to, że mogę ją kupić na poczcie. Poza tym się więcej od nich nic nie dowiedziałem. Lecz, to za mało by móc tu wędkować.

Potem zajrzałem do internetu – swoja droga kopalnia wiedzy, ale dosłownie trzeba było pokopać, żeby się czegoś dowiedzieć. Znalazłem tam stronę Holenderskiego Związku Wędkarskiego - Sportvisserij Nederland. Moje zdziwienie, tekst po polsku, a tam wszystko napisane, ale trzy po trzy. Więc wam go streszczę. W Holandii niezależnie od wieku trzeba mieć wykupione zezwolenie na wędkowanie. Ale po kolei:

- Kleine VISpas – zwana sportową; pozwolenie ważne 1 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia),  zezwala wędkować jednym kijem, lecz trzeba wiedzieć jedno, że nie można nią łowić na wszystkich wodach (trzeba mieć listę akwenów na których nam wolno). Poza tym kolejna ważna sprawa: wszystkie złowione ryby wypuszczamy z powrotem!!!!!!! Nabyć można ją na poczcie. Koszt takiego zakupu to jakieś 17 euro (cena może ulegać zmianą w zależności od roku). Dostajemy zezwolenie wraz z listą łowisk, na których możemy wędkować, lecz nie zostajemy przypisani do żadnego koła wędkarskiego. Oto ogólne reguły obowiązujące podczas połowu na tą kartę:

1) Posiadając kartę Kleine VISpas można łowić wyłącznie za pomocą jednej wędki oraz

używając tzw. zalecanych rodzajów przynęt, są to:

- Chleb, ziemniaki, ciasto, ser, zboża i nasiona;
- Robaki i krewetki;
- Owady, larwy owadów (np. czerwie) oraz ich imitacje pod warunkiem, że ich długość nie przekracza 2,5 cm.

2) Złowioną rybę należy wypuścić z powrotem do tego samego zbiornika wodnego w
stanie nieuszkodzonym

3) Zabrania się zabijania ryb lub zabierania ich ze sobą.

4) Ponadto posiadacz karty Kleine VISpas zobowiązany jest przestrzegać podanych poniżej warunków ogólnych oraz przepisów prawnych. Nie przestrzeganie warunków oraz przepisów prawnych będzie traktowane, jako połów bez zezwolenia (pisemnej zgody) oraz jako naruszenie ustawy o rybactwie.

- VISpas– pełna karta wędkarska-wydawana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia, daje nam największe możliwości, ponieważ zostajemy zapisani do jednego z regionalnych kół wędkarskich (tam gdzie kupiliśmy kartę, czyli w najbliższym sklepie wędkarskim w waszej okolicy – koszt, to ok. 30 euro), a dzięki temu dostajemy dostęp do 90% wód w tym kraju, za pomocą porozumienia zawartego pomiędzy regionalnymi oddziałami związku. Ale mimo, że dostajemy większe możliwości, to i tak obowiązują nas pewne reguły:

1) Możemy dokonywać połowu za pomocą maksymalnie dwóch wędek, wyposażonych w maksymalnie trzy haczyki o jednym, dwóch lub trzech ostrzach oraz wszystkich prawnie dozwolonych przynętach.

2) Złowioną rybę należy wypuścić lub od razu zabić, jeżeli jest przeznaczona do konsumpcji. Złowione ryby, które zabieramy ze sobą można przetrzymywać w siatce na ryby. Na obszarze większości łowisk obowiązują limity połowowe i wymiary ochronne  większości ryb.

3) Zabrania się sprzedaży złowionych ryb.

4) Każdy posiadacz karty VISpas nieprzestrzegający regulaminu i przepisów prawnych i przyłapany na wędkowaniu, będzie traktowany jakby łapał bez zezwolenia.

- JeugdVISpas – zezwolenie, które musi posiadać dziecko lub młodzież do lat 14, by mogło wędkować. Młodzi adepci otrzymują te same uprawnienia, co dorośli posiadacze karty VISpas. Otrzymują pełen wykaz łowisk, prawo do wędkowania dwoma wędkami i plastikową kartę przynależności do związku. No i oczywiście cena tej karty jest wiele niższa niż cena karty VISpas. Jest jednak małe odstępstwo osoba mająca mniej niż 14 lat może łowić bez zezwolenia, ale tylko pod opieka dorosłego mającego wykupione zezwolenie i może jedynie łowić na jeden kij!!!!!

Kilka ważnych punktów  posiadaczy kart VISpas i Kleine VISpas:

1. Krajowa lista łowisk oraz ewentualne listy poszczególnych federacji lub stowarzyszeń

dołączone do karty VISpas są ważne tylko i wyłącznie w połączeniu z ważną kartą

VISpas. To samo dotyczy krótkiej listy łowisk. Jest ona, bowiem ważna jedynie w

połączeniu z ważną kartą Kleine VISpas. Same listy łowisk nie są, więc żadnym

dokumentem prawnym.

Zabrania się:

2. Organizowania zawodów wędkarskich bez uzyskania pisemnej zgody od organizacji lub związku wędkarskiego uprawnionego do połowu. Jeśli wzdłuż brzegu zbiornika wodnego ustawione zostaną stanowiska przeznaczone dla zawodników to nie należy ich zajmować.

3. Łowienia lub karmienia ryb zabarwionymi robakami.

4. Wykonywania czynności, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia spokoju, zniszczenia lub wyrządzenia szkody przyrodzie lub czyjejś własności oraz będących uciążliwymi dla innych osób.

5. Łowienia w sposób, który umożliwiałby ptakom (wodnym) złapanie przynęty.

6. Pozostawiania żyłki lub innych odpadków na miejscu połowu. Miejsce połowu musi pozostać czyste!!!!

7. Wstępu na tereny i brzegi prywatne bez uzyskania zgody od właściciela, również w przypadku, jeśli mamy prawo do połowu w przyległym zbiorniku wodnym.

8. Wstępu na grunty rolne i uprawne lub miejsca porośnięte nieściętą trawą, bez ważnej zgody na przejście.

9. Doprowadzania do kontaktu zwierząt domowych z wypasanym bydłem. Należy zawsze zamykać ogrodzenie miejsca wypasu bydła.

Na terenach wypoczynkowych oraz w rezerwatach przyrody należy przestrzegać wszystkich przepisów i zasad tam obowiązujących. Często podawane są one w postaci znaków.

Posiadacz karty VISpas lub Kleine VISpasoraz dołączonych do nich list łowisk zobowiązany jest niezwłocznie okazać je upoważnionym kontrolerom związku wędkarskiego, poszczególnych organizacji lub Sportvisserij Nederland, funkcjonariuszom policji lub innym uprawnionym do tego urzędnikom. Należy niezwłoczniewykonywać polecenia wymienionych osób.

Każdy dokonuje połowu na własne ryzyko i jest osobiście odpowiedzialny za swoje postępowanie. Sportvisserij Nederland, federacje lub związki wędkarskie oraz właściciele łowisk nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Łowiska są wyłącznie własnością prywatną, lecz karty VISpas i Kleine VISpas wraz z dołączonymi do nich listami łowisk pozostają własnością odpowiednio związku, który wydał daną kartę oraz Sportvisserij Nederland.

Wyżej wymienione zasady obowiązują na terenie wszystkich łowisk znajdujących się na listach.
W zależności od miejsca obowiązywać mogą na nich dodatkowe, bardziej restrykcyjne warunki specjalne. Są one określane przez poszczególne federacje i dotyczą określonego łowiska. I tak np. o określonej porze roku zabronione może być używanie pewnych rodzajów przynęty lub określone gatunki ryb należy wypuszczać z powrotem do wody. Ponadto czasem podawane są mniejsze wymiary ochronne niż przewiduje to prawo.

Dlatego należy bardzo uważnie przeczytać listę łowisk przed rozpoczęciem połowu. Często niezbędne jest dodatkowe pozwolenie na przejście. Informacje na ten temat uzyskać można na miejscu.

Postępowanie z rybą

· Staraj się nie dopuścić do tego, żeby ryba połknęła haczyk.

· Złowioną rybę trzymaj tylko mokrymi rękoma.

· Usuń haczyk najostrożniej jak to tylko możliwe.

Wiadomo, Holandia kraj bardzo pro-ekologiczny, także są tu również przepisy dotyczące stosowania ołowiu:

Ołów nie jest naturalnym elementem środowiska naturalnego. Jest niebezpieczny dla zwierząt i ludzi. Dlatego należy go używać w sposób ograniczony i należy zapobiegać zgubieniu. Ważniejsze zalecenia to:

• kupuj tylko pudełka z dozownikami kulek ołowianych, które dozowane są pojedynczo
• używaj tylko miękkich kulek ołowianych; ułatwia to ich zdejmowanie z żyłki oraz pozwala na wielokrotne użycie
• do sztucznych przynęt zawierających ołów używaj specjalnego mocowania, dzięki czemu zmniejszysz ich zużycie
• ołów, którego już nie używasz oddaj do miejsca składowania odpadów chemicznych.

Są także przepisy dla poławiaczy karpi i amurów….

• Łów tylko za pomocą systemów bezpiecznych dla ryb
• Przy odhaczaniu i fotografowaniu zawsze używaj maty do odhaczania
• Przy odhaczaniu i fotografowaniu zadbaj o to, aby ryba pozostała mokra
• Obchodź się odpowiedzialnie z workiem, w którym przechowujesz ryby
• Wrzuć rybę z powrotem do wody, w której została złowiona.

W  tym kraju są także okresy ochronne na niektóre rodzaje przynęt. Okres ten obowiązuje od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja i w tym czasie jest zakaz używania przynęt tj.:

-robaków lub ich imitacji
-przynęt mięsnych
-martwej rybki lub jej kawałków bez względu na rozmiar
-wszelkich rodzajów przynęt sztucznych, z wyjątkiem sztucznej muszki mniejszej niż 2,5 cm.

IJsselmeer zakaz ten obowiązuje od 16 marca do 30 czerwca.

Uwaga: w przypadku pewnej liczby łowisk znajdujących się na listach obowiązuje dłuższy okres ochronny. Informacje na ten temat uzyskać można od odpowiedniej federacji lub na terenie łowiska.

Okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb:

- Szczupak - 1 marca do 30 czerwca
- Sandacz i Okoń - 1 kwietnia do ostatniej soboty maja
- Brzana, Kleń, Jelec, Świnka, Jaź, Lipień - 1 kwietnia do 31 maja
- Pstrąg potokowy, Pstrąg źródlany - 1 października do 31 marca
- Troć, Łosoś - cały rok

Wymiary ochronne ryb słodkowodnych

Węgorz - 28 cm
Okoń - 22 cm
Brzana - 30 cm
Stornia - 20 cm
Pstrąg źródlany, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy - 25 cm
Kleń - 30 cm
Wzdręga - 15 cm
Jelec - 15 cm
Świnka - 30 cm
Szczupak - 45 cm
Sandacz - 42 cm
Lipień - 35 cm
Jaź - 30 cm
Lin - 25 cm

Gatunki ryb będące pod ochroną:

ukleja, minog strumieniowy, śliz, różanka, sum, piskorz, koza, głowacz biało-płetwy, minog rzeczny i jesiotr zachodni.

Ważne!!!!!!!!!

Teraz o zakazach:

- zakaz zabierania amura białego, ze względu na jego rolę w ekosystemie jest odpowiedzialny za rozwój roślinności wodnej

- zakaz używania żywej przynęty tzn. kręgowców (żywych: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków).

Łowienie nocą

W czerwcu, lipcu i sierpniu na większości wód można łowić przez całą noc. W pozostałych miesiącach dokonywać połowu można od godziny poprzedzającej wschód słońca do dwóch godzin po zachodzie słońca. Na niektórych łowiskach można łowić również poza okresem od czerwca do sierpnia. W celu uzyskania dalszych informacji skorzystaj z list łowisk. Nocne połowy są zabronione na IJsselmeer oraz znajdujących się w jego okolicy otwartych portów.

Trochę danych o wędkarstwie morskim. Wędkarstwo w strefach połowu, na wodach przybrzeżnych i na morzu.

W Holandii połowów dokonuje się oczywiście nie tylko na wodach śródlądowych. Wędkarze łowią również na morzu, a to wiąże się z innymi przepisami niż wędkarstwo śródlądowe. Ogólnie rzecz biorąc, przepisy dotyczące wędkarstwa morskiego są uproszczone.

Należy wiedzieć, iż ustawa o rybactwie rozróżnia trzy różne rodzaje obszarów: „strefy połowu”, „wody przybrzeżne” i „obszar morski”. W przypadku każdego z obszarów mamy do czynienia z innymi przepisami.

Wody przybrzeżne. Do wód przybrzeżnych należą Waddenzee, holenderska część Dollard i Eems, ujście rzeki Mozy, Nieuwe Waterweg do linii wschodniego portu Maassluis do zielonego światła naprowadzającego nr 14, Calandkanaal z otwartymi portami, aż do najdalej wysuniętego w morze wału, Beerkanaal wraz z otwartymi portami, Zeegat van Goeree, Brouwerhavensegat, Oosterschelde i Westerschelde.

Uwaga: Obszar morza wzdłuż północno- i południowo-holenderskich plaż oraz obszar powyżej Waddeneilanden nazywany jest praktycznie zawsze wybrzeżem, ale według ustawy o rybactwie nie należy do „wód przybrzeżnych".

Obszar morski. Do obszaru morskiego zaliczane są, wbrew temu, co można by sądzić, jedynie niektóre obszary wodne: porty IJmuiden (włącznie z wewnętrznymi falochronami) wraz z kanałami prowadzącymi do Noordzeekanaal, Uitwateringskanaal w Katwijk oraz porty Scheveningen, aż do najdalej wysuniętego w morze wału.

Strefa połowu. Strefą połowu nazywa się obszar Morza Północnego wzdłuż wybrzeża Holandii, znajdujący się za obszarem morskim i wodami przybrzeżnymi. Strefa połowu to po prostu to, co w języku potocznym nazywamy „morzem”.

W strefie połowu, wodach przybrzeżnych i na obszarze morskim do łowienia za pomocą wędki nie potrzebne jest żadnezezwolenie. W przypadku wód przybrzeżnych dopuszczalne jest łowienie za pomocą (maksymalnie) dwóch wędek.

Mam nadzieję, że tekst będzie bardzo przydatny wszystkim osobą, nie tylko tym wyjeżdżającym tu do pracy, ale i tym, którzy tu przyjadą na urlop lub wyprawę.

Pozdrawiam  Jarek


Komentarze   

Joanna
# Joanna 2013-07-11 17:13
Uaktualnienie - karta VISpas kosztuje około 30 euro, a dokładnie 53,50 bynajmniej w regionie Amsterdam.
tomasz m 81
# tomasz m 81 2013-07-12 10:30
hej mieszkam w holandii jestem młodym wędkarzem w tym kraju i moge powiedzieć że prawda można złapać tu rybe zycia :) kupiłem kartę kart VISpas i mam już na karku 80cm szczupaka i 60 cm :) polecam ale trzeba dbać o czystosc i Polacy Kultura nie pokazujmy sie ze złej strony pokażmy,że jesteśmy cywilizowanym Narodem nie robić wiochy nad wodą a ja wracam na rybki w NL :) Pozdrawiam Tomek a i dzieki za ta stronkę powaga...połamania kija hehehe :)
tomekhelinski@wp.pl
# tomekhelinski@wp.pl 2014-02-14 21:33
witam mieszkam w niemczech przy granicy holenderskiej gdzie dokladnie moge kupic karte??
Tecos
# Tecos 2014-03-07 15:10
Kartę VisPas można kupić w większości sklepów wędkarskich , oraz na poczcie
yrekkk
# yrekkk 2014-05-13 16:03
kupisz karte na internecie przez internet :D na pdstawie meila zwrotnego mozesz łowic :D a twardy plastki dostaniesz do 1 miesiac awszelkie infoe i zamowiena na po polsku :D www.sportvissernederland.nl
tomekhelinski@wp.pl
# tomekhelinski@wp.pl 2014-02-14 21:33
witam mieszkam w niemczech przy granicy holenderskiej gdzie dokladnie moge kupic karte??
Jarosław
# Jarosław 2013-07-17 12:08
I wszystko jasne, dzięki! Trochę boli zakaz połowu na żywca no i wymiar ochronny okonia :). Pozdrawiam
artist
# artist 2013-08-03 18:24
witam. zamierzam połowić trochę w NL ale nie znalazłem tutaj co ze spinningiem ? ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ? wolno ? na co ? no i martwi mnie ten ołów ... bo niestety dużo łowię na gumy . jeżeli ktoś jest w stanie wyjaśnić mi kwestie spinningu to z góry wielkie dzięki dobrzy ludzie.
tomasz m 81 popieram apel :)
Artur.M
# Artur.M 2013-08-28 22:42
Witam wszystkich
Mam pytanie mozna lowic w Holandi na Trupka?
Pozdrawiam
yrekkk
# yrekkk 2014-05-13 16:01
z logiki wyglada na to że mozna bo mozesz posiadać niewymiarowe okonie w wiaderku i zdechłe wiec raczej chyba można ale upewni sie na 100% bo kary są drogie :D cytuje w okresie od 1kwietnia do ostatniej soboty maja zakaz używania niektórych przynet .w tym okresie niemożna łowić ryby przy użyciu odpadów miesnych ,martwej ryby lub jej kawałko (bez wzgledu na jej wielkośc ) ,wszelskiego rodzaju sztucznych przynet ,mniejszej niż 2.5 cm . w przypadku lJsselmeel zakaz ten obowiazuje od 16 marca do 30 czerwca ..info zaczerpniete ze strony www.sportvisseijnederland,nl
Marta.K.
# Marta.K. 2014-10-12 13:06
Odpowiem za jednym razem Tobie i artist. Łowienie na trupka tutaj nie jest zabronione trzeba jedynie iść do sklepu wędkarskiego i tam kupić rybki, nie wolno samemu zdobywać trupka. A co do spiningu nie ma żadnych przepisów zabraniających używania ołowiu, trzeba jedynie dbać by nie zostawał on na stanowisku, możesz spokojnie łowić na gumy z głowkami jigowymi- są one w normalnej sprzedaży tak jak i zwykły ołów.
slawekB
# slawekB 2013-11-14 22:12
Panowie a jak wygląda wędkowanie z łodzi? Można wędkować na wszystkich czy tylko na wyznaczonych akwenach? Proszę o podpowiedź ponieważ w poszukiwaniu sandaczy łódź jest niezbędna. ...
No kill. PZDR . :)
Becia
# Becia 2014-04-12 08:46
Hej! Panowie ja narzeczonego wciągam w świat wędkowania, kupiliśmy kartę w Dodrecht za 38€ w tym pozwolenie na zabieranie ryb za 5€...dużo info znajdziecie na www.wiatrak.nl
Pozdrawiam
yrekkk
# yrekkk 2014-05-13 15:54
ja kupowałem kartę w roermond w sklepie wedkarskim zapaciem 45euro moge lowic na zbiornika rzekach i na mozu tak mi kobieta tłumaczyła , jak zapytałem o łowienie nocą coś mowiła że jak juz dostane (idetyfikator) twarda karte mam przyjść niewiem ile bedzie kosztowało .. byłem raz na rybach i wsumie nic nie brało było nas 3 holedrzy łowili na protejine a ja na bialego i rosówe kukurydze nawet nie skubło niewiem czym tak było mowili mi że to nie normalne sorki za błędy kto bedzei chciał ten zrozumie a nakonicu dodam karta ma nazwe VISpas
limak
# limak 2014-06-01 23:33
mała korekta(Okres ochronny szczupaka trwa od 1 marca do ostatniej soboty maja)pozdrawiam
wieslaw
# wieslaw 2015-01-21 20:52
Witam czy wedkuje ktos w veghel
marco2p
# marco2p 2015-02-02 17:43
Witam. Również mam zamiar wybrać się do Holandii na ryby, ale mam inne pytanie. Czy w Holandii można np. nad dziką rzeką rozbić na jedną noc namiot i rozpalić małe ognisko? Proszę o pomoc.
Smok
# Smok 2015-02-21 13:14
Siemka. To zależy jak jest oznaczona ta rzeka, wszystko będziesz miał opisane w poradniku ale Holendrzy podchodzą na luzie do takich spraw. My prawie wszędzie zawsze rozbijamy namioty i ogniska. Ważne aby uzyskać pozwolenie od osoby prywatnej jeżeli to jego ziemia, jeżeli nie jest to park żadnej to śmiało można.
Kamilllos
# Kamilllos 2015-02-27 13:16
Witam dopiero co kupiłem kartę ale mam pytanie bo nie bardzo rozumiem ta listę lowisk a dokladnniej... Należę do klubu wędkarskiego xxx na lisscie mam zaznaczone lowiska tego klububwybranym kolorem oraz inne kluby i ich lowiska (mowa tu o zbiornikach wodnych) a jak jest z kanalami bo one nie należą do żadnego klubu. Z góry dzieki
Smok
# Smok 2015-03-16 08:20
Witaj na kanałach możesz łowić bez problemu. Ewentualnie jak idzie oczy kanale pole rolnika i jest ogrodzone to trzeba uzyskać od niego pozwolenie na przejście, ja na takich kanałach mam kilka większych ryb np.leszcz 3,5kg liny powyżej 3kg i masa zlowionych szczupakow na truskawke i blaszkę (dzwoneczek) największy 98cm 7,6kg rybki wróciły di wody
ak
# ak 2015-03-21 22:05
http://www.visplanner.nl/
c5
# c5 2015-04-17 16:28
Witam, szukam sklepu wędkarskiego w Roermond. Ma ktoś może sprawdzony adres? Pozdro
Monika
# Monika 2015-12-10 18:23
Witam, polecam sklep online jestesmy z mezem bardzo zadowoleni www.fishing-bait.nl pozdro.
c5
# c5 2015-04-17 16:34
Potrzebuje adres sklepu wędkarskiego w roermond ma ktoś może pomóc
Mariola
# Mariola 2015-04-24 09:13
A co ze złowioną rybą ? Można ją zabrać do domu ? Posiadając Vispas ?
Nl
# Nl 2015-04-26 00:07
szukam kogos chetnego na ryby okolice boxtel

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się