Berkley 1
Od użytkowników wielu portali wędkarskich często otrzymuję zapytanie treści "W jaki sposób mogę zostać strażnikiem SSR", które kierujecie na profil Facebook Społecznej Straży Rybackiej. Aby móc przystąpić do szeregów Społecznej Straży rybackiej należy na samym początku wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów.

odznaka_ssrMusimy wiedzieć, że praca Strażniczka Społecznej Straży Rybackiej jest służbą czynioną charytatywnie, z którą nie wiążą się żadne korzyści finansowe, a którą to trzeba traktować poważnie. Należy również przemyśleć czy osoba zainteresowana będzie dysponować czasem oraz środkami (dojazd na miejsce akcji, częściowe wyposażenie, itp.) by stawiać się na wezwania komendanta oraz na wezwania społeczności lokalnej.

To są w zasadzie dwa z wielu, jednak jakże ważne czynniki które należy wziąć pod uwgę przy rozważaniach  wstąpienia do SSR. Zakładając, że ocena naszej analizy wychodzi dodatnio i z osobistego punku widzenia nic nie stoi nam na przeszkodzie należy poznać zasady działania SSR, zapoznać się z przepisami w które skład wchodzą ustawy i rozporządzenia oraz regulaminy.

Na pierwszym miejscu usytuujemy Ustawę  o Rybactwie Śródlądowym, która określa zasady tworzenia i funkcjonowania zarówno Państwowej, jak i Społecznej Straży Rybackiej. Tekst jednolity tej Ustawy opublikowano w 2009 r. (paragrafy od 22 do 26),  zaś przeprowadzona w 2010 roku nowelizacja zamknęła się w zmianie katalogu wykroczeń i przestępstw. Zatem powoływanie oraz funkcjonowanie służb PSR oraz SSR nie uległo zmianom. Z zapisów w/w Ustawy jednoznacznie wynika, że członkowie SSR mają takie same wymogi przy wstępowaniu, jak funkcjonariusze PSR, a ich szkoleniem, werbunkiem i utrzymaniem zajmuje się Starosta na podstawie uchwały Rady Powiatu. 23 pkt. 1-3 i 4 lit. b.

Wstąpienie zainteresowanych do SSR zależy w głównej mierze od etapu zawansowania stworzenia lub istnienia straży SSR na danym terenie. Jeśli jej nie ma to ogniwo PZW (okręg, koło)  występuje do Starosty powiatu o jej utworzenie, określa zasady i warunki przyszłej współpracy oraz zajmuje się werbunkiem członków SSR. Takie same możliwości posiada gospodarz wód lub inne towarzystwo zrzeszające wędkarzy. Art. 24; Art. 25; Art. 26 

Podstawowe warunki jakie musi spełniać kandydat na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej, są identyczne jak w przypadku werbowania strażników PSR a są nimi:

- niekaralność

- ukończony 21 rok życia (wedle regulaminu danego Wojewody)

- min 3 letni okres członkowstwa w PZW (wedle regulaminu danego Wojewody)

- sprawność fizyczna, itd

- brak cech porywczego usposobienia

Każda jednostka SSR pełniąca służbę przy danym kole PZW posiada swojego komendanta ewentualnie koordynatora, do którego to należy się zgłosić jak również to z nim uzgodnić warunki wstąpienia  "na służbę".

Pomocne materiały a więc ustawy, rozporządzenia oraz regulamin RAPR z którymi powinien się zapoznać kandydat na strażnika SSR.

Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r.

W sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r.

W sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. (Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r.)

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Mam nadzieję, że dzięki temu wpisowi osoby zaintersowane już wiedzą jakie muszą spełnić warunki oraz do kogo się udać aby zostać społecznikiem straży rybackiej. Chciało by się powiedzieć  "mało nas, mało nas do pieczenia chleba, tylko nam , tylko nam ciebie tu potrzeba" zatem czekamy na ciebie,  Dołącz i ty do szeregów SSR.

Zapraszam na profil Społecznej Straży rybackiej którego znajdziecie na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/srybacka?sk=wall

Czekamy na wasze zgłoszenia do zamkniętych grup widocznych tylko dla osób zaproszonych do danej grupy, strażnicy SSR oraz kandytaci na strażników SSR. Przysyłajcie fotki z akcji antykłusowniczych, ukazujących waklę ze złem nadrzędnym jakim jest kłusownictwo, którego nie można nazwać inaczej jak bezczelne złodziejstwo połączone z okrucieństwem.

Pozdrawiam

Norbert Stolarczyk

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się