Berkley 1
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Wędki nie zabiorą

O:Wędki nie zabiorą 2013/11/19 11:15 #49166

 • Pawgas
 • Pawgas Avatar
 • Wylogowany
 • wędkoholik
 • Posty: 393
 • Otrzymane podziękowania: 1
Kary już są choć tylko na wodach morskich (w tym również na morskich wodach wewnętrznych) na których nie obowiązuje RAPR i ustawa o rybactwie śródlądowym lecz ustawa o rybołówstwie i rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

którego par 6 określa kary w zakrese połowu sportowego i tak:

§ 6. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie przez prowadzącego połowy w celach sportowo-rekreacyjnych wynosi:
1) od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów niedozwoloną wędką lub kuszą;
2) od 200 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych bez wydanego sportowego zezwolenia połowowego albo wbrew warunkom w nim określonym;
3) od 100 zł do 2.800 zł - za odmowę przedstawienia do wglądu sportowego zezwolenia połowowego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką z miejsc niedozwolonych;
5) od 200 zł do 2.000 zł - za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
6) od 500 zł do 4.400 zł - za stosowanie, podczas połowów wędką, metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
7) od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych niedozwoloną metodą połowów;
8) od 200 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska;
10) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, wcześniej niż godzinę przed wschodem słońca i później niż godzinę po zachodzie słońca;
11) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, na torach wodnych;
12) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
13) od 100 zł do 500 zł - za cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, używanego do prowadzenia połowów, do znaków nawigacyjnych, narzędzi połowowych, bojek, tyczek lub pływaków;
14) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów kuszą w porze nocnej;
15) od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów kuszą w promieniu większym niż 50 m od pływaka ustawionego na powierzchni wody na czas połowu przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
16) od 100 zł do 500 zł - za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
17) od 100 zł do 3.000 zł - za wyłowienie większej ilości ryb niż ta, którą można wyłowić w ciągu doby;
18) od 100 zł do 2.000 zł - za niewypuszczenie niezwłocznie do łowiska ryb niewymiarowych, ryb będących pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowionych w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych;
19) od 100 zł do 500 zł - za pozostawienie wędki bez osobistego nadzoru;
20) od 100 zł do 1.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
21) od 1.000 zł do 4.400 zł - za uniemożliwienie obejrzenia użytych narzędzi połowowych, przynęt lub wyłowionych ryb w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej;
22) od 100 zł do 500 zł - za niezachowanie minimalnej odległości przy zajmowaniu miejsca na łowisku;
23) od 1.000 zł do 4.400 zł - za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
24) od 100 zł do 4.400 zł - za wprowadzanie do obrotu organizmów morskich złowionych na podstawie sportowego zezwolenia połowowego;
25) od 100 zł do 4.400 zł - za niszczenie tarlisk, ikry lub narybku;
26) od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
27) od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych lub które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
 • 2
Moderatorzy: spines21, glizdziarz, okonhel
Czas generowania strony: 0.078 s.