Clash 1

PSRPosterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 184 akcje kontrolne (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki: 1. Przeprowadzono 2.243 kontrole.
2. Ujawniono 274 przypadki naruszeń przepisów prawa. Za stwierdzone naruszenia: - 75 osób pouczono, - 188 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 41.350 zł, -
-skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji.
- 3 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw: - 11 szt. rybackich narzędzi połowowych, - 8 szt. wędek, - 2 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 23,57 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

PSR Warszawa

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się