Penn Slammer III


Praktycznie nie ma już szans, aby w tym roku można było wędkować na jeziorach wokół Szczecinka. Wędkarze i przedsiębiorcy turystyczni są zdruzgotani.

Projekt podziału obwodu wędkarskiego Gwda nr 1, obejmującego m.in. tak atrakcyjne jeziora jak Wierzchowo, Wielimie, czy Drężno, pod w grudniu z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu trafił do konsultacji do... 52 instytucji. W sumie napłynęło 90 uwag. - Planuje się utworzyć obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda – nr 1a, który będzie obejmował m.in. wody jezior: Wierzchowa, Studnicy, Łąkowego, Wierzchówka oraz obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda – Nr 1c, który będzie obejmował m.in. wody jeziora Wielimie – mówi Anna Małysz, rzeczniczka RZGW. Projekt rozporządzania musi być jeszcze uzgodniony przez – uwaga – ośmiu wojewodów z regionu wodnego Warty. Dopiero potem dyrektor RZGW może dokument podpisać i opublikować. Następnie ogłosić przetarg na dzierżawę wydzielonych obwodów, który trwa zwykle 7 miesięcy.

Co to oznacza? W tym roku dzierżawców nie uda się wyłonić, czyli nie będzie możliwości amatorskiego połowu ryb na tych jeziorach, bo tylko użytkownik rybacki danego akwenu ma prawo sprzedawać pozwolenia. Dla wędkarzy zjeżdżających nad szczecineckie jeziora i właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystyki to katastrofa, przez który przechodzili już rok temu. Wtedy, po protestach i burzy w mediach, choć na lipiec i sierpień zakaz udało się zawiesić i sezon letni uratować. Potem jednak RZGW już żadnych wyjątków nie robił i od jesieni legalnie łowić na niektórych jeziorach wokół Szczecinka nie można było i raczej to się szybko nie zmieni.

Wędkarze skupieni w Stowarzyszeniu Miłośników Jeziora Wierzchowo są załamani i domagają się przywrócenia zasad połowów z lata zeszłego roku. - W rejonie tym znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych oraz domków letniskowych na ziemiach prywatnych i dzierżawionych od Lasów Państwowych, są to tereny mało uprzemysłowione i mocno uzależnione od turystyki – piszą do "Głosu". - Sezon zaczyna się już w maju. Na początek sezonu wędkarskiego do naszego regionu przyjeżdża kilka tysięcy turystów z całej Polski. W ubiegłym roku po decyzji o zakazie wędkowania większość ośrodków była pusta. W Orawce na 40 domków wynajętych były trzy, a gospodarstwa agroturystyczne stały puste. Turyści to nie tylko ośrodki, to także sklepy, stacje paliw, lokalne hurtownie budowlane. To cała spirala wzajemnych powiązań mikro biznesu to tysiące miejsc pracy, które przez absurdalne decyzje są zagrożone! Za całą zaistniałą sytuację wędkarze oraz przedsiębiorcy obwiniają obecną ekipę rządzącą PO- PSL, za bałagan w przepisach, za brak rozwoju turystyki, za lobbowanie gospodarstw rybackich, za brak kontroli tych gospodarstw, za brak ryb w jeziorach, za rozwój kłusownictwa w regionie.

Nasi rozmówcy podkreślają, że czterech strażników rybackich ze Szczecinka nie jest w stanie upilnować wielkiego obszaru i setek jezior. - Kłusownik nad wodę nie jeździ z rodziną, on jeździ po ryby z siecią zastawiona w odpowiednim miejscu, co jednorazowo daje mu od 50 do 200 kg ryb – mówi nasz rozmówca. - Najczęściej obstawiają tarliska. Co gorsza kłusownicy wybierają najcenniejsze gatunki ryb, takie jak szczupak, lin, węgorz, sieja, okoń i sielawa. Ile ryb dziennie ubywa z jeziora jeśli kłusują dwie lub trzy takie brygady na jednym jeziorze, co w okolicach Szczecinka jest to czymś normalnym? Dodaje, że obecność wędkarzy z telefonami komórkowymi skutecznie przepłasza kłusowników, gdy nie ma wędkarzy, złodzieje ryb czują się bezkarni.

Ubiegłoroczny zakaz połowów to pokłosie kontroli NIK, która – choć w całkiem innym regionie Polski – zakwestionował prawo RZGW do pobierania opłat na akwenach nie mających wyłonionego użytkownika rybackiego. Poznański RZGW zaprzestał więc sprzedawać pozwolenia i na swoim terenie, co szczególnie uderzyło w szczecineckich wędkarzy.
Serwis Głosu Koszalińskiego

Komentarze   

jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-02-16 13:01
To że RZGW na wniosek NIK nie może sprzedawać zezwoleń , to dobrze , bo nie są uprawnieni do rybactwa , ani nie zarybiają :-x . Za to wędkarze mogą łowić na kartę wędkarską tylko , bo to wody Skarbu Państwa i obowiązuje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985 r z późniejszymi zmianami , wraz z nowelizacją Ustawy z 27.11.2010 r oraz rozporządzenie o ochronie węgorza . W każdym Sądzie Powszechnym wędkujący wygra , jeżeli dostanie mandat od służb, a ma kartę wędkarską i łowi zgodnie z Ustawą , dopiero kiedy zostaną rozstrzygnięte i podpisane umowy na te wody , to będzie nowy uprawniony do Rybactwa i zezwolenia będzie mógł sprzedawać.
glizdziarz
# glizdziarz 2015-02-17 06:14
Jurku zapodaj dokładnie podstawę prawną. To zainteresowanych najbardziej interesuje.
JKarp
# JKarp 2015-02-17 10:56
" 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.
1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.
8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej."
Nie ma wyłonionego uprawnionego do rybactwa więc obowiązuje powyższy zapis:
"a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie."
" Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, przy czym nie są stosowane specjalistyczne urządzenia techniczne. Powszechne korzystanie z wód to także prawo do wypoczynku, uprawiania turystyki i sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb.
Prawo do powszechnego korzystania z wód przysługuje każdemu."
JK
jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-02-17 12:03
Grzesiu , to co napisał #JKarp jest zapisem z Ustawy obowiązującej z 18 .04.1985 r i na jej podstawie PSR i Policja może karać wędkarzy ( nie na podstawie RAPR , bo to wewnętrzny regulamin stowarzyszenia PZW )PSR może ukarać z tych Ustaw:Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.

Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-02-17 12:04
Podam pełny link:Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-02-17 12:05
JKarp
# JKarp 2015-02-17 13:52
PRAWO WODNE - ustawa z dnia 18 lipca 2001
/Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 11 października 2001 r./

Dział II. Korzystanie z wód

" Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.
3. Powszechne korzystanie z wód nie obejmuje:
1) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej oraz z wód morza terytorialnego,
2) wycinania roślin z wód lub brzegu,
3) wydobywania kamienia i żwiru z potoków górskich.
4. Wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód może odbywać się, po uzyskaniu zgody właściciela wody, w miejscach wyznaczonych przez radę gminy w drodze uchwały. "

JK
romek679
# romek679 2015-03-28 19:08
Jurek poczytaj ustawy. Nie ma możliwości, że woda jest bez uprawnionego do rybactwa. Jak nie ma "rybaka-> kłusola w majestacie prawa" to uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW. A, że Dyrektor nie dopełnia nałożonych na niego obowiązków to inna sprawa. Bo jak nie ma kaski w budżecie na operaty rybackie to lepiej zakazać wędkowania.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:14
Nie na wniosek NIK!!!
NIK przeprowadził kontrolę na jeziorach Warmii i Mazur i nakazał RZGW racjonalną gospodarkę!!!! NIC NIE ZAKAZAŁ!!!! Tak było łatwiej, zostawić wody w naturalnej równowadze niż zrobić operat rybacki bo na to trzeba kasy. Proceder trwa już dobrych parę lat. Przez 4 lata było można, potem od 8 .04 2014 szlaban , lipiec sierpień można a potem znowu szlaban. To wszystko w myśl tej samej ustawy ...... PARANOJA
romek679
# romek679 2015-03-28 19:28
W dniu 2014-04-15 21:08, romek679 pisze:

Witam
W zawiązku z zamieszaniem spowodowanym kontrolą NIK i zawieszeniem
wydawania odpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb przez RZGW na
jeziorach nie posiadających "gospodarza" ( dla mnie
rybak jest
grabieżcą) zwracam się z zapytaniem czy i jak mam w zgodzie z
prawem
łowić ryby na w/w wodach.
Jako jedyni odpowiedzieliście mi Państwo na pytanie jak zgodnie z
prawem łowić z łódki z sinikiem powyżej 20 KW, więc mam nadzieję ,
że
Wasza wiedza prawna i w tym wątku rozwieje wątpliwości.

Pozdrawiam
Roman Jaworski
romek679
# romek679 2015-03-28 19:28
---- Wiadomość Oryginalna ----
Od: Państwowa Straż Rybacka Olsztyn
Do: romek679
Data: 16 kwietnia 2014 12:06
Temat: Re: Zapytanie

Witam
Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy pismo od Dyrektora RZGW
informujące o:
1/ zaprzestaniu sprzedaży zezwoleń na uprawianie amatorskiego
połowu ryb
w obwodach rybackich nie posiadających użytkownika rybackiego;
2/ zakazie uprawiania amatorskiego połowu ryb w w/w obwodach
rybackich
do czasu wyłonienia nowego użytkownika rybackiego..
Zatem brak zezwolenia uniemożliwia legalne uprawianie amatorskiego
połowu ryb w/w wodach.
Pozdrawiam - M. Olszewski - zca kom. wojew.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:29
W dniu 2014-04-17 15:10, romek679 pisze:

Dziękuję za odpowiedź mimo, że nie jest po mojej myśli.

A jak mam interpretować następujące przepisy Prawa Wodnego
Rozdział 2 artykuł 10 punkt 2
"Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub samorządu
terytorialnego są wodami publicznymi..
Artykuł 34
punkt 1
Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z
powierzchniowych wód publicznych,morskich wód wewnętrznych wraz z
morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej i z wód morza
terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
punkt 2
Powszechne kożystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb
osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez zastosowania
specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku,
uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych
w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Atr7punkt2 Ustawy o rybactwie...
Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument
uprawniający do takiego połowu zwany dalej kartą wędkarską lub
kartą łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów ryb odbywa się na wodach
uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Nie rozumiem dlaczego RZGW za to, że nie prowadzi gospodarki
rybackiej bo nie ma operatów rybackich a powinno mieć ukarało
wędkarzy odbierając im prawo do legalnego połowu ryb na jeziorach
nie mających dzierżawcy.
Wszyscy wiemy jak wyglądają jeziora które mają rybaka - nie ma tam
ryby. Tam gdzie rybaka nie ma, ryby są.

Prostą logiką uważam, że w tym wypadku wystarczy mi biała karta
wędkarska.


Z poważaniem
Roman Jaworski
romek679
# romek679 2015-03-28 19:30
Witam
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym Dyrektor RZGW jest uprawnionym do rybactwa.
W tym wypadku mają też zastosowanie cytowane przez Pana art.34 ust.1 prawa wodnego:

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z
powierzchniowych wód publicznych,morskich wód wewnętrznych wraz z
morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej i z wód morza
terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

oraz art.7 ust.2 ustawy o rybactwie śródlądowym:

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument
uprawniający do takiego połowu zwany dalej kartą wędkarską lub
kartą łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów ryb odbywa się na wodach uprawnionego do rybactwa -
posiadająca ponadto jego zezwolenie.

W obecnej chwili Dyrektor RZGW wstrzymał wydawanie zezwoleń i z
tego względu amatorski połów ryb jest niedozwolony.
O wyjaśnienie w pozostałych kwestiach proszę zwrócić się do
Dyrektora RZGW.

Pozdrawiam - M. Olszewski - z-ca kom. wojew.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:31
Jurku strażniku myślę , że PSR Olsztyn jest na bieżąco z przepisami a Ty się musisz trochę douczyć.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:36
A tak ku pocieszeniu ducha , będzie można wędkować, tylko jeszcze nie wiadomo w jakich terminach i na jakich zasadach.Wszystko się wyjaśni za jakieś 2-3 tygodnie.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:42
Podaję nr do Pani rzecznik prasowej KZGW 22 37 20 212 mobilny 669 986 502 proszę dzwonić i się pytać kiedy będzie można wędkować
romek679
# romek679 2015-03-28 19:43
Dyrektorzy RZGW nawet palcem nie kiwną bez pozwolenia z góry
romek679
# romek679 2015-03-28 19:45
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
RYBr-IW-070-2/2015 (787)
Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7857 Pana Posła Wiesława Suchowiejko
w sprawie rozwiązania problemu zakazu amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich
bez wyłonionego użytkownika rybackiego, przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 19 lutego 2015 r., uprzejmie informuję, iż w obecnie prowadzonych pracach nad
nową ustawą - Prawo wodne zgłosiłem szereg wniosków systemowych, w tym takich, które
powinny przyczynić się do rozwiązania sygnalizowanej problematyki. W tym kontekście
najważniejszym postulatem jest przeniesienie kompetencyjne przepisów dotyczących
oddawania w użytkowanie obwodu rybackie~ z ustawy Prawo wodne do--1l&a~)Ul..rybactwie
- "---- ---
śródlądowym. Drugą bardzo istotną kwestią jest uzyskanie przeze mnie wydzielonych
kompetencji nadzorczych nad działalnością podległych resortowi środowiska regionalnych
organów administracji publicznej zajmujących się rybactwem (obecnie Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej) i w konsekwencji ustanowienia w pełni wiodącej roli ministra
właściwego ds. rybołówstwa w tworzeniu przyjaznego otoczenia dla rozwoju śródlądowej
gospodarki rybackiej. Projekt nowej ustawy - Prawo wodne przewiduje obowiązywanie jej
przepisów od dnia 1 stycznia 2016 r.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:46
Postulaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie są zgodne
z wnioskami systemowymi Najwyższej Izby Kontroli wskazującymi na potrzebę działań
konsolidacyjnych w systemie zarządzania rybactwem śródlądowym. Należy jednak zwrócić
uwagę, iż na obecnym etapie prac legislacyjnych projekt ustawy - Prawo wodne
nie odzwierciedla jeszcze nakreślonej przeze mnie wizji tego systemu. Niemniej podczas
konferencji uzgodnieniowej uzyskano ze strony Ministerstwa Środowiska potwierdzenie
akceptacji dla części proponowanych zmian.

Sprawa konsolidacji zarządzania rybactwem ma istotne znaczenie z punktu widzenia
problematyki sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich, w-których
nie jest prowadzona racjonalna gospodarka rybacka. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
weryfikując działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej doszło do wniosku, że
regionalne zarządy gospodarki wodnej nie zawsze w sposób satysfakcjonujący wywiązywały
się z obowiązku zapewnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie
rybackim i tym samym zaistniały sytuacje wymagające podjęcia działań naprawczych,
uwzględniających m.in. uwagi i wnioski wynikające z kontroli NIK. Stanowisko takie zostało
przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:47
Dotychczasowa korespondencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w przedmiotowej sprawie skierowana do przedstawicieli organów gospodarki wodnej
realizujących zadania związane z gospodarką rybacką zaowocowała zasygnalizowaniem
przez Prezesa KZGW o sprawie napotkanych przez dyrektorów RZGW trudnościach
w przeprowadzeniu działań naprawczych dotyczących realizacji obowiązku oddawania
w użytkowanie ustanowionych obwodów rybackich, a także wyrażeniem woli podjęcia
wspólnych działań naprawczych zmierzających do rozwiązania występujących trudności.
Mając powyższe na uwadze, w celu wnikliwego ustalenia przyczyn oraz oceny stanu
faktycznego w zakresie stopnia istniejących trudności dotyczących przeprowadzania przez
dyrektorów RZGW konkursów ofert i oddawania w użytkowanie ustanowionych obwodów
rybackich oraz wypracowania rozwiązań, które w sposób najmniej uciążliwy i najbardziej
skuteczny do skali napotkanych trudności umożliwią ich rozwiązanie przy wykorzystaniu
dostępnych środków, zdecydowano się na skierowanie do Ministra Środowiska propozycji
przeprowadzenia wspólnej kontroli KZGW i RZGW, w trybie uproszczonym, zgodnie z art.
51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 185, poz. 1092). Obecnie oczekuję na ustosunkowanie się do mojej propozycji Ministra
Środowiska sprawującego bezpośredni nadzór nad Prezesem KZGW i działem gospodarki
wodnej, której częścią są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
romek679
# romek679 2015-03-28 19:47
Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na to, że dyrektorzy RZGW, jako
uprawnieni do rybactwa w obwodach nieoddanych w użytkowanie, po spełnieniu
odpowiednich warunków, mają prawo do wydawania zezwoleń na prowadzenie amatorskiego
połowu ryb w tych obwodach. Wyartykułowane zastrzeżenia MRiRW oraz NIK dotyczą
właśnie konieczności zapewnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tych
obwodach i sprzeciwu na pobieranie przez RZGW opłat za wydawane zezwolenia
w przypadku nieprowadzenia przez dyrektorów RZGW racjonalnej gospodarki rybackiej.
Niemniej w sytuacji, gdyby pomimo upływu roku od zakończenia kontroli NIK dyrektorzy
RZGW, w ramach posiadanych możliwości i kompetencji, nie rozwiązali najważniejszych
problemów z zapewnieniem właściwego użytkowania rybackiego niektórych wód,
w uzasadnionych przypadkach, analogicznie do roku ubiegłego, można byłoby rozważyć
wydawanie przez dyrektorów RZGW zezwoleń na prowadzenie amatorskiego połowu ryb
~ ~w_ .9bwo~ach _ry!Jil-ckich, które nie zostałyyddane w uż)1kowanie tyhackie.Ljednocześnie
są newralgiczne z punktu widzenia turystyki wędkarskiej.
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
3. Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Wierzchowo
ul. Monte
romek679
# romek679 2015-03-28 19:50
Dzwonić , pisać, molestować urzędasów. Tylko tak wygramy !!!!
romek679
# romek679 2015-03-28 20:04
Dzięki Ci autorze artykułu za zainteresowanie bo jeśli ludzie medialni będą pisać PM(Karp Max), JK( WŚ), RW ( GK24) To może wygramy tą nie równa walkę. Nie równą bo minister pisze......i w konsekwencji ustanowienia w pełni wiodącej roli ministra
właściwego ds. rybołówstwa w tworzeniu przyjaznego otoczenia dla rozwoju śródlądowej
gospodarki rybackiej. Projekt nowej ustawy - Prawo wodne przewiduje obowiązywanie jej
przepisów od dnia 1 stycznia 2016 r.
A gdzie rozwój regionu spowodowany wzmożoną turystyką wędkarską?
Liczy się partykularny interes jednostki -> rybaka, kłusola a nie regionu. Smutne to ale to nasz polska rzeczywistość
JKarp
# JKarp 2015-03-29 10:28
Pogubiłem się w tym monologu to znaczy kto do kogo i o czym pisał. Jednak jedno moim zdaniem jest pewne na podstawie tego zapisu:
" Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb jest uprawniony właściciel, posiadacz
samoistny lub zaleŜny gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody, zwany dalej "uprawnionym do rybactwa". "
Dyrektor RZGW nie jest uprawnionym do rybactwa ponieważ nie jest posiadaczem samoistnym ani zależnym gruntów pod wodami. No sam ze sobą nie może podpisać umowy jako z właścicielem wody.
romek679
# romek679 2015-03-29 10:47
Nie masz racji kolego. Jeśli nie ma użytkownika (wyłonionego w drodze przetargu) to uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW.
romek679
# romek679 2015-03-29 10:49
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym Dyrektor RZGW jest uprawnionym do rybactwa.
marek j
# marek j 2015-03-29 11:04
Cytuję romek679:
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym Dyrektor RZGW jest uprawnionym do rybactwa.

Więc jako zwykły moczykij nie bardzo rozumiejący te wszystkie przepisy, ustawy mogę wywnioskować że mogę kupić zezwolenie od RZGW, czy to raczej będzie możliwe w bliżej nieokreślonym czasie, jak to u nas bywa ?????
romek679
# romek679 2015-03-29 11:49
Tak w skrócie to za jakieś 2-3 tygodnie sprawa powinna się wyjaśnić. Wg tego co mówi RZGW Poznań jeziora zostaną udostępnione. Na temat zasad i terminów trwa jeszcze debata.
romek679
# romek679 2015-03-29 11:52
W zeszłym roku udostępniono na dwa miesiące (lipiec,sierpień). Obowiązywał rejestr połowów. Jeziora były udostępnione nie odpłatnie.
JKarp
# JKarp 2015-03-29 21:51
Cytuję romek679:
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym Dyrektor RZGW jest uprawnionym do rybactwa.

Proszę to udowodnić a nie pisać ;-) Ja swoje racje wyłuszczyłem dość jasno i czytelnie.

JK
romek679
# romek679 2015-03-30 19:58
Kolego. Nic nie muszę udowadniać.Bo nie ja tworzyłem legislacyjne buble. Masz powyżej korespondencję z PSR Olsztyn. Jak chcesz spróbuj swoich sił w sądzie.

„2)w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w
zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z
właściwym organem administracji publicznej na podstawie art.
13ust. 3 albo umowy,o której mowa w
art.
217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne”,
romek679
# romek679 2015-03-30 21:31
Bo obowiązuje Cię karta wędkarska ( tzw biała karta ) i zezwolenie od uprawnionego do rybactwa. Wody przepływowe są w gestii Dyrektorów RZGW. Jeśli nie ma wyłonionego dzierżawcy-> uprawnionego do rybactwa to Dyrektor RZGW jest tym uprawnionym i może ale nie musi wydawać zezwolenia na wędkowanie. Wiem...... uprawniony do rybactwa ma obowiązek prowadzić racjonalną gospodarkę zgodnie z operatem rybackim..itd. NIK nic nie zakazał. Nakazał Dyrektorom prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. Jak kolego JK podasz mi na priv e-mail to wyślę Ci odpowiedź z NIK-u na moje pismo z zeszłego roku.
romek679
# romek679 2015-04-10 20:38
No to problem narasta. W czerwcu kończy się dzierżawa Na jezioro Drawskie i jeszcze innych 6 jezior. Będzie się działo bo już samorząd terytorialny jest zaniepokojony możliwością braku turystyki wędkarskiej. Brawo!!!! oby tak dalej.
romek679
# romek679 2015-04-20 17:26
Panowie i Panie, Pan poseł Suchowiejko na swoim facebooku napisał

"Drodzy Wędkarze - oto wiadomość na którą czekaliście!
Poniżej najistotniejszy fragment odpowiedzi na moją intrpelację:

(...) próbując zniwelować niekorzystne skutki wynikające z nieoddania w
użytkowanie niektórych obwodów rybackich, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu zaproponował, wzorem roku ubiegłego, nieodpłatne
wydawanie zezwoleń na prowadzenie amatorskiego połowu ryb w terminie od
początku maja do końca października br.(...)
Janusz Ostapiuk
Podsekretarz Stanu
No to niech Wam ryba bierze!
Wiesław Suchowiejko"
romek679
# romek679 2015-04-21 18:36
JUŻ WOLNO!!!
Jest komunikat na stronie RZGW Poznań
jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-04-22 16:29
Już RZGW powinno wydawać te darmowe zezwolenia do końca roku , bo jesień , to sama frajda z wędkowaniem .
marek j
# marek j 2015-04-22 19:08
Czy to dotyczy wód administrowanych tylko przez RZGW Poznań ?
romek679
# romek679 2015-04-22 19:34
Marek. Czytaj komunikaty RZGW odpowiednich dla wód które Cię interesują. Z tego co wiem w zeszłym roku Poznań udostępnił a Warszawka nie. ( mogę się mylić) Akcja o udostępnienie wód podległych RZGW Poznań trwała od stycznia br. Dużo się działo.
romek679
# romek679 2015-04-22 19:39
Jurek. Ja oświadczam, że będę łowił w listopadzie. Ustawa się nie zmieniła i w myśl tej samej ustawy w poniedziałek , i wtorek wolno a w pozostałe dni tygodnia nie. Chore prawo. To Dyrektorzy RZGW powinni odpowiadać za to, że nie działają zgodnie z Ustawą. Jeśli przez dłuższy okres czasu ( w niektórych przypadkach ) 6 lat nie ma wyłonionego dzierżawcy to powinni stworzyć operat rybacki. Oczywiście nie ma na to kasy w budżecie, więc urzędy są usprawiedliwione. Tylko jak Ty nie zapłacisz czynszu to zaraz zapuka komornik.
jurek-strażnik
# jurek-strażnik 2015-04-23 12:56
Romek , jakieś chore maja te przepisy lub rozporządzenia do nich , bo RZGW Warszawa -- są wody bez właściciela ( raczej dzierżawcy ) i wszędzie obowiązuje tylko karta wędkarska , lecz też musieliśmy powalczyć trochę .
romek679
# romek679 2015-04-23 20:09
Jak widzisz my naszą walkę o wody RZGW Poznań oparliśmy na Sejmie i Rządzie. Czapka tzn KZGW ( prezes ) po kontroli NIK w roku 2013/2014 zakazał dyrektorom sprzedaży zezwoleń ( bo wcześniej sprzedawali). I najlepszym rozwiązaniem żeby nie wydawać kasy na operaty było zostawienie wody w równowadze koczowniczo - biologicznej. Bo jak nie ma wędkarzy to róbta co chceta. I rączki umyte NIK się nie czepia a ...właśnie a... regiony turystyczne gdzie gdzie gro budżetu jest z turystyki cierpią. Tu nie chodzi o autochtonów. Oni na zeszyt biorą. Turyści płacą gotówką. Autochton i tak sobie rybę ukręci w taki czy inny sposób. Ja osobiście mam za dużo do ryzykowania, żeby mieć sprawę i przepadek mienia. Brudy w papierach.
A przepisy są jakie są. Lobby rybackie działa sprawnie . Tylko przy tak niskim obrocie z połowów zastanawia mnie skąd oni na to kasę biorą. Bo wychodzi na to, że dokładają do interesu.
I dalej Oświadczam, że w myśl tej samej ustawy ja będę poławiał ryby mimo, że raz wolno , raz nie. I jak mnie PSR dopadnie to nawet chyba sobie papugę wezmę żeby stworzyć precedens. :)
romek679
# romek679 2015-04-23 20:10
*kłusowniczo - biologicznej

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się