Penn Slammer III

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za coroczne proponowanie limitów połowowych, Całkowitych Dopuszczalnych Połowów (TAC). Opublikowane we wrześniu propozycje limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego nie we wszystkich przypadkach są zgodne z rekomendacjami Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Różnice dotyczą połowów dorsza.

W bieżącym roku Komisja Europejska zaproponowała dziewięć na dziesięć możliwych całkowitych Dopuszczalnych Połowów dla ryb Morza Bałtyckiego na rok 2016. Z analizy przygotowanej przez The Pew Charitable Trusts wynika, że w przypadku ośmiu TACs KE opublikowała propozycje zgodne z rekomendacjami naukowców. Są to limity połowowe dotyczące m.in. stad śledzia, szprota, gładzicy a także łososia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wschodniego stada dorsza bałtyckiego. Całkowity Dopuszczalny Połów zaproponowany przez Komisję Europejską wynosi 41,143 tys. ton, wobec 29,220 tys. ton rekomendowanych przez naukowców z Międzynarodowej Rady Badań Morza.

- Komisja stwierdziła, że propozycja ta jest zgodna z zaleceniami ICES. Jednakże według zaleceń ICES to rzeczywiste połowy powinny zostać zredukowane co najmniej o 20 procent, podczas gdy Komisja zaproponowała redukcję o 20 procent od zeszłorocznego Całkowitego Dopuszczalnego Połowu – napisano w analizie.

Jak zaznaczono różne podejścia dały w rezultacie znacznie różniące się od siebie wartości ponieważ jedynie 80 procent TAC dla wschodniego dorsza zostało wyłowione w 2014r. Przykładowo rybacy w Niemczech wyłowili tylko 15 procent swojego limitu połowowego w ubiegłym roku.

The Pew Charitable Trusts wskazuje także, że biomasa stada tarłowego zachodniego stada dorsza znajduje się poniżej krytycznego punktu referencyjnego, a wskaźnik śmiertelności połowowej znacznie przekracza maksymalny bezpieczny limit.

- Pomimo tego Komisja nie zaproponowała limitu połowowego dla tego stada, nie biorąc pod uwagi ani doradztwa ICES (stado dorsza zachodniego należy do kategorii stad z oceną ilościową oraz punktami referencyjnymi) ani zobowiązania powziętego przez ministrów ds. rybołówstwa w 2014 roku aby zredukować śmiertelność połowową w 2016 roku – podkreślono.

W ubiegłym roku Komisja zaproponowała dziesięć limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego, z czego dziewięć zgodna była ze rekomendacjami naukowców z ICES. W przypadku wschodniego stada dorsza propozycja KE przekraczała zalecenia ekspertów, jak podkreślają autorzy analizy, bez przedstawienia dowodu na to, że zakończenie nadmiernych połowów w 2015 roku poważnie zagroziłoby społecznemu i ekonomicznemu zrównoważeniu flot.

We wnioskach autorzy analizy podkreślili, że większość limitów połowowych zaproponowanych przez Komisję Europejską dla stad ryb Morza Bałtyckiego na 2016 rok jest zgodna z rekomendacjami naukowców oraz wymogami Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Jednocześnie propozycja KE dla wschodniego stada bałtyckiego dorsza nie jest zgodna z zaleceniami naukowymi. Komisja nie zaproponowała także limitów dla zachodniego stada dorsza pomimo obecności wyraźnego doradztwa ICES, a także zobowiązań państw członkowskich do osiągnięcia w przyszłym roku maksymalnych bezpiecznych limitów.

Ostateczne decyzje dotyczące Całkowitych Dopuszczalnych Połowów na rok 2016 zostaną podjęte przez Radę Ministrów do spraw Rybołówstwa na październikowym posiedzeniu.

portalspozywczy.pl

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się