Clash 1


Kłusownicy strzeżcie się - Społeczna Straż Rybacka wyruszyła na połów – to artykuł który zaprezentowaliśmy 23 marca. Tego samego dnia Burmistrz Złocieńca spotkał się z przedstawicielami Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Drawskiego, Straży Miejskiej w Złocieńcu, Straży Miejskiej w Czaplinku oraz Dyrektorem Przedsiębiorstwa Rybackiego w Złocieńcu.

 

Było to pierwsze spotkanie, którego celem było omówienie i wypracowanie zasad współpracy, mającej na celu ochronę wód na terenie Powiatu Drawskiego przed kłusownictwem. Burmistrz Zacharzewski przedstawił koncepcję dotycząca "walki " z kłusownictwem oraz zadeklarował szeroko idącą pomoc i wsparcie w działaniach SSR Powiatu Drawskiego

Do walki włączą się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Złocieńcu, wraz z posiadanym sprzętem pływającym. Podobną deklarację wsparcia złożył również przedstawiciel Burmistrza Czaplinka. Dyrektor Przedsiębiorstwa Rybackiego w Złocieńcu także zadeklarował swoją pomoc m.in. poprzez udostępnienie jednej jednostki pływającej dla SSR Powiatu Drawskiego.

W trakcie spotkania zostały określone zasady współpracy, omówiono również zasady kontroli wód podlegających pod Przedsiębiorstwo Rybackie w Złocieńcu. Ustalono, iż zostanie podpisane trójstronne porozumienie, które określi wszystkie zasady współpracy na rzecz zwalczania kłusownictwa i poprawy stanu zarybienia jezior na terenie Powiatu Drawskiego. Koordynatorem działań został Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu - Paweł Kajtaniak

Drawskie Strony Internetowe

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się