Clash 1
W II połowie września 2016 roku dokonano uzupełnienia żwirem sztucznych tarlisk na rzece Glaźnej. Rzeka ta jest prawobrzeżnym dopływem Słupi i od lat ma duże znaczenie dla naturalnego rozrodu troci wędrownej w dorzeczu Słupi. Oprócz występujących tu naturalnych tarlisk od 2004 roku funkcjonują tarliska sztuczne, wykorzystywane przez troć wędrowną i inne gatunki litofilne – odbywające rozród na podłożu kamienistym. Niestety na skutek regulacji rzeki podatne są one na zasypywanie piachem, stąd też systematycznie uzupełnia się je żwirem. W tym roku wsypano 36 ton żwiru za kwotę 6000 zł na dwa tarliska w tej rzece – w pobliżu wsi Krępa oraz w rejonie wsi Kusowo.

Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pomorskie Parki

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się