Clash 1
Sprawa pobierania opłat przez gminę za amatorski połów ryb wzbudza pośród wędkarzy wiele kontrowersji. Dotyczy to stawów w Wilczych Laskach, Turowie oraz wyrobisk po kopalniach wapna w Marcelinie. Właśnie w tej sprawie Wiesław Robak, mieszkaniec gminy i wędkarz, w październiku wystosował do Gminy Szczecinek tzw. list otwarty.

za lowienie placic nie zamierza
Jego autor przypomina adresatom listu, że wędkarstwo uregulowane jest odpowiednią ustawą. Według prawa każdemu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wstępu do Lasów Państwowych i darmowego korzystania z runa leśnego, przysługuje także takie samo prawo dotyczące śródlądowych wód publicznych. Za korzystanie z wód stanowiących własność Skarbu Państwa – rzecz jasna po spełnieniu odpowiednich warunków – może za darmo z pożytków (ryby) także korzystać. Opłaty obowiązują jedynie na wodach publicznych utworzonych w imieniu państwa przez RZGW i dzierżawionych tak jak to ma miejsce w przypadku jez. Wierzchowo.

- Nadmieniam, że stojące wody samorządowe i nieruchomości gruntowe samorządowe zalane wodą na skutek działalności człowieka (wody w Marcelinie) są wodami publicznymi. I nie są obwodami rybackimi ani wydzielonymi stawami rybnymi – pisze autor listu.

- Gmina nie będąc uprawniona do rybactwa (...) nie ma prawa pobierać opłat za uprawianie wędkarstwa na wodach publicznych samorządowych. Podobne roszczenia w stosunku do wędkarzy żądając od nich opłat mieli dyrektorzy RZGW, lecz w świetle przepisów Prawa Wodnego wycofali się z tego i już nie pobierają opłat za amatorksi połów ryb - utrzymuje wędkarz.

Zdaniem inż. Wiesława Robaka, regulamin ustalony przez Gminę Szczecinek jest niezgodny z ministerialnym rozporządzeniem z listopada 2001 r. – Myślę, że po pewnej refleksji Pan Wójt przeanalizuje swoją poprzednią decyzję (...), która jest niezgodna z obowiązującym prawem.

W imieniu wójta Ryszarda Jasionasa opinię prawną wydała Mariola Podkowiak, radca prawny Urzędu Gminy. Zdaniem pani radcy, zgodnie z obowiązującą ustawą o rybactwie śródlądowym, amatorski połów ryb może odbywać się nie tylko na wodach, na których został utworzony obwód rybacki. W myśl prawa uprawniony do rybactwa jest właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi – w tym przypadku także Gmina Szczecinek.

W opinii czytamy m.in., że zarządzeniem nr 68/2016 Wójta Gminy z dnia 4 maja 2016 r. zostały udostępnione stawy w miejscowości Marcelin oraz zbiorniki wodne w Turowie i Wilczych Laskach oraz ustalono opłaty za amatorski połów ryb.

Wiesław Robak nie daję za wygraną. - Informuję, że wędkowałem i będę wędkować na wodach publicznych bez żadnych opłat – pisze w swoim liście otwartym.

Temat Szczecinecki

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się