Abu 1
Im dłużej kłusownictwo będzie spostrzegane jako problem mający niską szkodliwość społeczną, tym dłużej na naszych wędkarskich szlakach będziemy potykać się o sznury i wyławiać z wody sieci. Kłusownicy pozostaną w wielu przypadkach bezkarni lub nałożone na nich kary zachęcą ich wręcz do dalszego uprawiania tego procederu. Zaplecze walki z tym problemem ukazał nam Mirosław Kachnicz - Komendant Straży Rybackiej w Koszalinie. Pamiętaj, że wyciąganie z wody sieci lub innego sprzętu należącego do kłusowników na własną rękę, może skończyć się nieszczęściem. Kłusownicy najczęściej obserwują miejsce popełnia przestępstwa, więc możesz być narażony, na kontakt z nimi. Co gorsze, możesz sam zostać posądzony o kłusownictwo. Widoczny na filmie wonton, został wyciągnięty po uprzedniej, telefonicznej konsultacji ze służbami SSR.Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się